શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા
Shri M.M.L.Shah HighSchool | Documents

પત્રકો

શૈક્ષણિક વર્ષ દરમ્યાન રજાઓની માહિતી

તારીખ દિવસ તહેવાર
13-8-2011 શનિવાર રક્ષાબંધન
15-8-2011 સોમવાર સ્વાતંત્ર્યદિન
19-8-2011 શુક્રવાર પતેતી
22-8-2011 સોમવાર જન્માષ્ટમી
23-8-2011 મંગળવાર પારણાં (સ્થાનિક)
31-8-2011 બુધવાર રમઝાનઈદ
1-9-2011 ગુરૂવાર સંવત્સરી
8-9-2011 ગુરુવાર રામદેવનો મેળો (સ્થાનિક)
12-9-2011 સોમવાર ભાદરવી પૂનમ (સ્થાનિક)
1-10-2011 શનિવાર માણિભદ્રવીરનો મેળો (સ્થાનિક)
4-10-2011 મંગળવાર દુર્ગાષ્ટમી (સ્થાનિક)
6-10-2011 ગુરુવાર દશેરા
9-12-2011 મંગળવાર મહોરમ
14-1-2012 શનિવાર ઉતરાયણ
26-1-2012 ગુરુવાર પ્રજાસતાકદિન
20-2-2012 સોમવાર મહાશિવરાત્રી
7-3-2012 બુધવાર હોળી (સ્થાનિક)
8-3-2012 ગુરુવાર ધુળેટી
24-3-2012 શનિવાર ચેટીચાંદ
31-3-2012 શનિવાર રામનવમી
4-4-2012 બુધવાર મહાવીર જયંતિ
13-4-2012 શુક્રવાર ગુડ ફ્રાઈડે
14-4-2012 શનિવાર ડૉ. આંબેડકર જયંતિ
23-4-2012 સોમવાર પરશુરામ જયંતિ

અગત્યના દિવસો

અગત્યના દિવસ તારીખ
વિશ્વવસ્તીદિન 11 જુલાઈ
સ્વાતંત્ર્ દિન 15 ઓગસ્ટ
શિક્ષકદિન 5 સપ્ટેમ્બર
બાલદિન 14 નવેમ્બર
વિશ્વ એઈડસદિન 1 ડિસેમ્બર
ધ્વજદિન 7 ડિસેમ્બર
માનવઅધિકારદિન 10 ડિસેમ્બર
પ્રજાસતાકદિન 26 જાન્યુઆરી
ગાંધી નિર્વાણદિન 30 જાન્યુઆરી
રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાનદિન 28 ફેબુઆરી
આંતર રાષ્ટ્રીય મહિલાદિન 8 માર્ચ
ગુજરાત રાજય સ્થાપનાદિન 1 મે
વિશ્વ પર્યાવરણદિન 5 જૂન
વિશ્વ સાક્ષરતાદિન 8 સપ્ટેમ્બર
હિન્દી દિન 14 સપ્ટેમ્બર

પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ

તારીખ - ધોરણ 8 9 10 11
7-10-2011 ગણિત સા.વિજ્ઞાન ગણિત સમાજ/એસ.પી.
8-10-2011 - - અંગ્રેજી -
10-10-2011 ગુજરાતી વિ.ટેકનો. વિ.ટેકનો. સંસ્કૃત/નામું
11-10-2011 સા.વિજ્ઞાન હિન્દી સા.વિજ્ઞાન વા.વ્યવસ્થા
12-10-2011 સંસ્કૃત અંગ્રેજી - હિન્દી/આંકડાશાસ્ત્ર
13-10-2011 - - ગુજરાતી -
14-10-2011 હિન્દી ગુજરાતી - ગુજરાતી
15-10-2011 અંગ્રેજી સંસ્કૃત - -
17-10-2011 - - સંસ્કૃત -
18-10-2011 વિ.ટેકનો. ગણિત - અંગ્રેજી
19-10-2011 કમ્પ્યુટર ચિત્ર શા.શિ. અર્થશાસ્ત્ર
20-10-2011 - શા.શિ. - ભૂગોળ
21-10-2011 - કમ્પ્યુટર - -